Eğitmenler

Alev Kurt Başer

Uzman Psikolog

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur. Okan Üniversitesi'nde Sağlık Odaklı Klinik Psikoloji programında uzmanlık eğitimini yüksek onur derecesi ile tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA), Sabancı Üniversitesi, Unilever, Argüden Akademi, Para Durumu, Dr. Özgür Bolat Özel Eğitim ve Danışmanlık Şirketi, İyi Babalar Platformu, WWF gibi kurumlarda eğitim verme, eğitim programı geliştirme, proje koordinatörlüğü gibi çalışmalarda bulunmuştur. Çocuk Hakları ve İnsan Hakları çalışmalarının yanı sıra, Bilişsel Davranışçı Terapi, Sanat Terapisi ve Çözüm Odaklı Terapi ekollerinde bireysel ve grup çalışmaları yapmaktadır.

Alper Süzer

CNVC Sertifikalı Şiddetsiz İletişim Eğitmen Adayı

 

2006 yılında İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Çocuklarımızın hayatını şekillendirecek gücün onlardan önceki nesillerin beklentileri değil kendi hakiki sesleri olmasını çok istedim. Ebeveynlik yolculuğum aynı zamanda kendimi keşif ve özgürleşme yolculuğum oldu, sonu olmayan bir yolculuk. 2014’te Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) ile tanıştım ve Meraklı Kedi İlkokulu kurucusu BBOM Ankara Eğitim Kooperatifinin ortağı oldum. Topluluk olma sancılarının ilacı olarak Şiddetsiz İletişim başka bir hayatı da mümkün etmek için bana dünyanın bilgeliğini ve aracını sundu. Şimdi bu keşiflerimi paylaşmayı çok seviyorum.

bagerakbay-500x500.png

Bager Akbay

 

Bager Akbay, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İletişim Tasarımı ve Linz Sanat Üniversitesi’nde Interface Cultures bölümünde eğitim aldı. Kara Tiyatro’da aktör ve kuklacı olarak yaptığı çalışmaların ardından 10 yıldır kendi alanında çeşitli üniversitelerde ders vermektedir. Şu anda eğitim ve tasarım sektöründeki kurumlara danışmanlık vermekte ve iskele47 adlı atölyede sanat çalışmaları yapmaktadır.

Burak Ülman

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı yaptı. 1998-2005 yılları arasında İngiltere’de yaşayan Burak Sussex Üniversitesinde Siyasal İktisat Doktorasını tamamladı. 2005-2016 yıllarında çeşitli üniversitelerde dersler verdi. 2016 Yılında kurucularından olduğu Başka Bir Okul Mümkün girişimi kapsamında Ashoka Fellow seçildi. Burak’ın uzmanlık alanları arasında sürdürülebilir topluluklar oluşturmaya destek olan yönetişim ve iletişim araç ve teknikleri bulunmakta. Burak farklı bir yönetişim aracı olarak Sosyokrasi konusunda uzmanlaşmıştır ve bu alanda STK ve kurumlara destek veriyor. Bu alandaki çalışmalarla Burak kurumların geribildirim kültürünü inşa etmelerini ve böylece kurumun tam potansiyeline doğru ilerlenmesini destekliyor. Burak Sosyokrasi dışında Şiddetsiz İletişim ve Derin Demokrasi konularında da çalışıyor ve kurumların katılım, uyum ve verim gibi alanlarda kalıcı mekanizmalar oluşturmasına destek oluyor.

Gizem Alav Şapçı

CNVC Sertifikalı Şiddetsiz İletişim Eğitmen Adayı 

Vivet Alevi’nin eğitmenliğinde 2015’te başladığı Şiddetsiz İletişim yolculuğunun hayatına kattığı zenginliği toplumun farklı kesimleriyle paylaşıyor. Kurduğu “Aile İçi Şefkat” oluşumu altında atölyeler ve birebir empatik destek çalışmaları sunarken Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Başka Bir Okul Mümkün gibi kurumlar bünyesinde de iletişim temelli programlar düzenliyor.

“Şiddetsiz İletişim: Bir Yaşam Dili” kitabının güncellenen baskısının çevirmenliğini üstlenen Gizem, şiddetsizlik bilincinin yaygınlaşması niyetiyle Türkiye Şiddetsiz İletişim Derneği’nde de aktif görev alıyor. Sabancı Vakfı Hibe Programı’nca desteklenen “Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar Projesi’nde “Yaşamı Zenginleştiren Eğitim” programını Vivet Alevi ve Judy Bleil Saruhan ile sundu. Global Şiddetsiz İletişim ağıyla etkileşim içinde, Gabriele Grunt’un mentorluğunda ve Deborah Bellamy’nin asesörlüğünde yolculuğuna devam ediyor.

Gülesra Güllü

2010'dan beri çoğunluğu birleştirilmiş sınıf olan köy okullarında çalıştım ve hâlâ çalışıyorum. Uzun yıllar Eğitim-Sen bünyesinde açılan akademilerde "Çocuk-Okul-Eğitim" ana başlıklarıyla çalışmalar yürüttüm. Bir dönem Masal Anlatıcılığı yaparak "Dil-Hafıza-Kültür" üzerine çalışmalar yaptım. 2015 yılında Başka Öğretmenler Mümkün Projesi ile birlikte  BBOM Öğretmen Köyü kurucu ekibinde yer aldım. Şiddetsiz İletişim giriş semineri aldıktan sonra Yıllık Temel Eğitim Programı'nı tamamladım. Diyarbakır ve Mardin'de çocuklarla doğrudan ve dolaylı çalışan STK'larda Şiddetsiz İletişim ve çocuk hakları üzerine çalışmalar yaptım. 2016’da ilk defa Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı Şiddetsiz İletişim IIT (Uluslararası Yoğunlaştırılmış Eğitim) programı ile 2017'de Sura Hart'ın "The No Fault Zone" çalışmasına dahil oldum. Şu an Şiddetsiz İletişim Derneği'nin oluşturduğu Mentörlük Programı'na devam etmekteyim. Çocuk hakları ve demokratik okullara dair çalışmalarıma Diyarbakır’da hem çalıştığım okulda hem Diyarbakır Çocuk Çalışmaları Ağı'nda devam etmekteyim.

Özenç Kabasakal

2012 yılında sınıf öğretmenliğinden mezun oldum ve katılımcı ve barışçıl bir öğrenme modelini hayata geçiren ilk BBOM Eğitim Modeli’ni uygulayan okul olan Mutlu Keçi’nin kurulum sürecinde sınıf öğretmeni olarak yer aldım. Dört yıl boyunca sınıf çemberleri, okulda birlikte karar alma ve çocuklarla anlaşmazlık çözümü yöntemleri üzerine hem Mutlu Keçi’de hem de diğer BBOM okullarında farklı sorumluluklarda çalıştım. Bu süreçte şiddetsiz iletişim, çocuk hakları, derin demokrasi, onarıcı çemberler, arabuluculuk ve sosyokrasi eğitimleri aldım. 2017-2018 yılları arasında Şiddetsiz İletişim Temel Eğitim Programı’nı tamamladım. 2017 yılından itibaren iki yıl Diyarbakır'da bir köy okulunda sınıf öğretmeni olarak çalıştım. 

2019 yılından beri Köyceğiz’de BBOM Derneği'nin ''Çocuklar için Önce Öğretmen'' projesinde öğrenme ortamlarının katılımcı ve barışçıl dönüşümü üzerine öğretmenlerle çalışma ve yayınlar hazırlamada sorumluluk alıyorum. Aynı zamanda BBOM eğitim modelinin 4 temel ekseninden biri olan demokratik yönetim çemberinde çalışmalarımı sürdürüyorum.

Özge Oğuz

2013 yılında katıldığım Ekolojik Okuryazarlık Eğitmen Eğitimi ile alternatif eğitim, kırsalda yaşam, topluluk olma gibi konularla ilgilenmeye başladım. 2015 yılında Başka Öğretmenler Mümkün Öğretmen Destek Projesi’ne dahil oldum. Aynı yıl Başka Bir Okul Mümkün Derneği Ankara Kooperatifi tarafından açılan Meraklı Kedi İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak çalışmaya başladım. BBOM Öğretmen Köyü’nün kurulmasında ve programlarında gönüllü olarak çalıştım. 2018-2019 yılları arasında Şiddetsiz İletişim Temel Eğitim Programı’nı tamamladım. 2017’den beri Kaz Dağları’nda bulunan Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde çocuklar ve yetişkinler için hazırlanan programlarda sorumluluk alıyorum. Aynı zamanda Başka Bir Okul Mümkün Derneği eğitim modelinin 4 temel ekseninden biri olan ekolojik duruş konusunda içerikler üreten ekoloji çemberinde çalışmalarımı sürdürüyorum.

Tolga Erdoğan

2001 senesinde Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Şu an çocuk, ergen ve yetişkinlerle danışmanlık çalışmalarını sürdürmektedir. Mitolojik yapı, masal ve hikayeler üzerine 2006 yılından beri çalışmakta olan Tolga Erdoğan pek çok farklı kuruluşla eğitimci olarak çalışmalarını sürdürmektedir.