top of page

Hakkımızda

Katılımcı ve barışçıl öğrenme topluluklarının yaygınlaşması hayaliyle 2009 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM) 2020 yılında iktisadi işletme çatısı altında Ebeveyn Destek çalışmalarına başladı.

Ebeveyn Destek’in vizyonu, ebeveynlerin*, çocukların potansiyellerini gerçekleştirmesine destek olduğu bir dünya.  Ebeveyn Destek, bu vizyon doğrultusunda ebeveynleri destekleyecek programlar, içerikler ve araçlar geliştiriyor. Bunları yaparken Başka Bir Okul Mümkün Derneğinin finansal sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor.

*Ebeveyn: Geniş anlamıyla anne, baba ve çocuğa bakım veren tüm yetişkinleri içermektedir.

Hikayemiz

Yaklaşımımız

2020 yılında tüm dünyayla birlikte Türkiye’nin de içinden geçtiği Covid-19 süreci ev ortamında ebeveynleri de BBOM Derneği’nin amacı doğrultusunda güçlendirmenin önemini bir kez daha bizlere hatırlattı. Bu süreçte ebeveynler de öğrenmenin -büyüme ve gelişmenin- okul sınırları dışına taştığını fark ederek kendini bu sürecin sorumlusu olarak görmeye başladı. Bu düşünceden hareketle Ebeveyn Destek;

  • Ebeveynlerin çocukların öğrenme süreçlerinde destekleyici ve kolaylaştırıcı rolünü hatırlatmak ve pekiştirmek,

  • Ebeveynlerin yaklaşımlarını güçlendirerek bu değişimi çocuklarına ve ev ortamına yansıtmak,

  • Bunlar için ebeveynleri çeşitli programlar, araç ve çevrimiçi yayınlarla desteklemek ve güçlendirmek,

  • Ebeveyn çocuk ilişkilerini destekleyebilecek yöntem ve stratejiler sunmak ve bu yolla çocukların iyi olma haline katkıda bulunmak, 

  • ve bunları yaparken Başka Bir Okul Mümkün Derneğinin finansal sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak niyetiyle çalışmalar yürütüyor.

Ebeveyn Destek etkinliklerine katıldığınızda

hangi hayale ortak oluyorsunuz?

 

Eğitim alanında BBOM Derneğinin tasarladığı BBOM Modeli ile

çocukların öncelikli yararını gözeten katılımcı ve barışçıl öğrenme toplulukları oluşması amacına,

 

Ebeveyn çocuk ilişkilerini destekleyen yaklaşımları benimseyerek

çocukların iyi olma haline katkıda bulunma misyonuna,

·  BBOM Derneği’nin desteklediği öğretmenler aracılığıyla bu yaklaşımların ayrım gözetmeksizin 

tüm çocuklara erişmesi hayaline ortak oluyorsunuz.

bottom of page