top of page

Geliyor Gelmekte Olan 

21. Yüzyılda Ergenlik Dönemi

ED Site (4).png

19 Mart 2021

21.00 - 23.00

Çevrimiçi

Zoom

₺ 100 (KDV dahildir)

“Dünyada ergen olmaktan daha zor bir şey varsa, o da ergenlik çağındaki bir gencin ana babası olmaktır.”

 

                                                                                                            Dr. George H. Orvin

 

Hormonal değişimlerin yoğun olduğu, beraberinde bireyselleşme telaşının başladığı bu dönem aslında bir kriz değil, ebeveynin/ bakımverenin ve gencin değişime uyumlanması gereken bir süreçtir. Öte yandan, ergenlik döneminin temelleri, erken dönemde çocukla kurulan ilişkiyle atılır. Yani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Bu sebeple ergenlik üzerine ergenlik dönemi gelmeden düşünmek, neler olabileceğini bilmek çok kıymetlidir. Ebeveynlerin/ bakımverenlerin ergenlik döneminde çocuklarıyla kurdukları ilişkiyi kolaylaştırmayı ve güçlendirmeyi amaçlayan atölyede aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır.

  • Ergen kimdir?

  • Ergenlik dönemindeki bireylerin ihtiyaçları nelerdir?

  • Ergenlik döneminde yaşanan dört temel değişim nedir?

  • Hangi durumlarda ergenlik bir krize dönüşür?

  • Hangi ebeveyn/ bakımveren tutum ve davranışları bu dönemdeki bireyin ihtiyaçlarını karşılar ve bu dönemi bir kriz olmaktan kurtarır?

  • Ergenlik çağında bir çocuğa sahip olan ailenin ihtiyaçları nelerdir? Bu ihtiyaçlar nasıl karşılanır?

Atölye küçük grup çalışması, deneyim paylaşımı ve interaktif bir yaklaşımla yürütülecektir.

 

Kimler Katılabilir:

  • Ebeveynler/ Bakımverenler (Küçük yaşta çocuğu olan ebeveynlerin/ bakımverenlerin de katılması tavsiye edilir; çünkü ergenlik döneminden önce kurulan ilişki ergenlik döneminde neler yaşanacağının en büyük belirleyicisidir.) 

  • Konuya ilgi duyan herkes

 

Uzm. Klinik Psikolog Alev Kurt Başer

Alev Kurt, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur. Okan Üniversitesi'nde Sağlık Odaklı Klinik Psikoloji programında uzmanlık eğitimini yüksek onur derecesi ile tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA), Sabancı Üniversitesi, Unilever, Argüden Akademi, Para Durumu, Dr. Özgür Bolat Özel Eğitim ve Danışmanlık Şirketi, İyi Babalar Platformu, WWF gibi kurumlarda eğitim verme, eğitim programı geliştirme, proje koordinatörlüğü gibi çalışmalarda bulunmuştur. Çocuk Hakları ve İnsan Hakları çalışmalarının yanı sıra, Bilişsel Davranışçı Terapi, Sanat Terapisi ve Çözüm Odaklı Terapi ekollerinde bireysel ve grup çalışmaları yapmaktadır.

bottom of page